Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0295/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0216

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

10.8. Κατάσταση στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία (2016/2798(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Απριλίου 2017 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.4.2017).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 17 Μαΐου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (B8-0295/2017)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0216)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0296/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου