Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk

10. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/008/FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0209)


10.2. Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě [2015/2283(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví [2016/2243(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0211)


10.4. Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Chorvatsku [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat (P8_TA(2017)0212)


10.5. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložili Roberto Gualtieri za výbor ECON, Claude Moraes a Judith Sargentini za výbor LIBE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0213)


10.6. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB119 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Zpravodaj: Bart Staes (B8-0293/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0214)


10.7. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (2017/2674(RSP)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin – Zpravodaj: Bart Staes (B8-0292/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0215)


10.8. Situace v Maďarsku (hlasování)

Prohlášení Komise: Situace v Maďarsku (2016/2798(RSP))

Rozprava se konala dne 26. dubna 2017 (bod 14 zápisu ze dne 26.4.2017).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. května 2017 (bod 4 zápisu ze dne 17.5.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ (B8-0295/2017)

přijat (P8_TA(2017)0216)

(Návrh usnesení B8-0296/2017 se nebere v potaz.)


10.9. Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (hlasování)

Návrh usnesení B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0217)

Právní upozornění - Ochrana soukromí