Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg

10. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

10.2. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

10.3. Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

10.4. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Horvaatias * (hääletus)

10.5. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: suure riskiga kolmandate riikide kindlaksmääramine, kus esineb strateegilisi puudusi (hääletus)

10.6. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB119 (hääletus)

10.7. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais DAS-40278-9 (hääletus)

10.8. Olukord Ungaris (hääletus)

10.9. Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika