Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0209)


10.2. Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista [2015/2283(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö aiheesta ”FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen” [2016/2243(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0211)


10.4. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kroatian kanssa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0212)


10.5. Delegoitun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta, Claude Moraes ja Judith Sargentini LIBE-valiokunnan puolesta komission delegoidusta asetuksesta, annettu 24. maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta siten, että poistetaan Guyana liitteessä olevan I kohdan taulukosta ja lisätään siihen Etiopia (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0213)


10.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-puuvilla GHB119 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (B8-0293/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0214)


10.7. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-maissi DAS-40278-9 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (2017/2674(RSP)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (B8-0292/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0215)


10.8. Unkarin tilanne (äänestys)

Komission julkilausuma: Unkarin tilanne (2016/2798(RSP))

Keskustelu käytiin 26. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 26.4.2017, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 17. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 4).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (B8-0295/2017)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0216)

(Päätöslauselmaesitys B8-0296/2017 raukesi.)


10.9. Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0217)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö