Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 17 ta' Mejju 2017 - Strasburgu

10. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


10.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja - FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0209)


10.2. Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità [2015/2283(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju [2016/2243(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0211)


10.4. Skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni (P8_TA(2017)0212)


10.5. Oġġezzjoni għal att delegat: L-identifikar ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, Claude Moraes u Judith Sargentini f'isem il-Kumitat LIBE, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-24 ta' Marzu 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tat-tħassir tal-Guyana mit-tabella fil-punt I tal-Anness u ż-żieda tal-Etjopja f'dik it-tabella (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0213)


10.6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qoton ġenetikament modifikat GHB119 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura minn Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis u Sirpa Pietikäinen, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat GHB119 (BCS-GHØØ5-8) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel - Rapporteur: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0214)


10.7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura minn Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis u Sirpa Pietikäinen, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (2017/2674(RSP)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (B8-0292/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0215)


10.8. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2016/2798(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' April 2017 (punt 14 tal-Minuti ta' 26.4.2017).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 17 ta' Mejju 2017 (punt 4 tal-Minuti ta' 17.5.2017).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (B8-0295/2017)

Adozzjoni (P8_TA(2017)0216)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0296/2017 iddekadiet.)


10.9. Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0217)

Avviż legali - Politika tal-privatezza