Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0209)


10.2. Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2015/2283(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0210)


10.3. Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar */***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar [2016/2243(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0211)


10.4. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Croația [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat (P8_TA(2017)0212)


10.5. Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de către Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Claude Moraes și Judith Sargentini în numele Comisiei LIBE, referitoare la Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 24 martie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE)2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește eliminarea Guyanei din tabelul de la punctul I din anexă și adăugarea Etiopiei în acest tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0213)


10.6. Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D050182 – 2017/2675(RSP)) – Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară – Raportor: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0214)


10.7. Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul OMG DAS-40278-9 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (2017/2674(RSP)) – Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (B8-0292/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0215)


10.8. Situația din Ungaria (vot)

Declarație a Comisiei: Situația din Ungaria (2016/2798(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 aprilie 2017 (punctul 14 al PV din 26.4.2017).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 17 mai 2017 (punctul 4 al PV din 17.5.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (B8-0295/2017)

Adoptat (P8_TA(2017)0216)

(Propunerea de rezoluție B8-0296/2017 a devenit caducă.)


10.9. Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (vot)

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0217)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate