Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil og Branislav Škripek

Betænkning: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias og Petras Auštrevičius

Situationen i Ungarn (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek og Jan Zahradil

Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias og Jiří Pospíšil.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik