Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Branislav Škripek

Verslag Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias, Petras Auštrevičius

De situatie in Hongarije (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Jan Zahradil

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias en Jiří Pospíšil.

Juridische mededeling - Privacybeleid