Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

14. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 for så vidt angår campylobacter i slagtekyllingkroppe (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - frist: 5. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af kaliumcarbonat (E 501) på skrællede, overskårne og findelte frugter og grøntsager (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - frist: 3. juli 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF for så vidt angår principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - frist: 10. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2013/162/EU for at revidere medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2017 til 2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - frist: 29. juli 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om specificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af EN ISO 17994:2014 som standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - frist: 9. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/256/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bearbejdede papirprodukter (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - frist: 4. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - frist: 16. august 2017)
henvist til kor. udv.: ITRE.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik