Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg

14. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005 seoses Campylobacter’iga broilerirümpades (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - tähtaeg: 5. august 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa, seoses kaaliumkarbonaadi (E 501) kasutamisega kooritud, tükeldatud ja hakitud marjadel, puu- ja köögiviljadel (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - tähtaeg: 3. juuli 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavate ravimite hea tootmistava põhimõtete ja suuniste osas (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - tähtaeg: 10. august 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2013/162/EL, et vaadata läbi liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikuks 2017–2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - tähtaeg: 29. juuli 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/7/EÜ kohaldamiseks standard ISO 17994:2014 mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse standardiks (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - tähtaeg: 9. august 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2014/256/EL, et pikendada järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - tähtaeg: 4. august 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta vaatlusaastal 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - tähtaeg: 16. august 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika