Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

14. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta broilerin ruhoissa esiintyvän kampylobakteerin osalta (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - määräaika: 5. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kaliumkarbonaatin (E 501) käytöstä kuorituissa ja pilkotuissa hedelmissä ja kasviksissa (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - määräaika: 3. heinäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvän tuotantotavan periaatteista ja yleisohjeista (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - määräaika: 10. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätöksen 2013/162/EU muuttamisesta jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden tarkistamiseksi kaudeksi 2017–2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - määräaika: 29. heinäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös standardin EN ISO 17994:2014 määrittämisestä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuuden osoittamisessa käytettäväksi standardiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY mukaisesti (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - määräaika: 9. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätöksen 2014/256/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämisessä paperin jatkojalosteille käytettävien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon jatkamiseksi (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - määräaika: 4. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2018 osalta (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - määräaika: 16. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö