Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

14. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește Campylobacter în carcasele de pui pentru îngrășare (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - termen: 5 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea carbonatului de potasiu (E 501) pe fructele și legumele descojite, tăiate și mărunțite (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - termen: 3 iulie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește principiile și orientările vizând buna practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - termen: 10 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2013/162/UE în scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2010 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - termen: 29 iulie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a standardului EN ISO 17994:2014 ca standard pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - termen: 9 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/256/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse din hârtie prelucrată (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - termen: 4 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - termen: 16 august 2017)
retrimis fond: ITRE.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate