Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

15. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2011 om handelsnormer for bananer, bestemmelser for kontrollen med, at disse handelsnormer overholdes, og bestemmelser for så vidt angår meddelelser i banansektoren (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. maj 2017

henvist til kor. udv.: AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik