Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg

15. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti eelnõu:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 1333/2011 (millega sätestatakse banaanide turustamisstandardid, nende turustamisstandardite järgimise kontrolli eeskirjad ja teabeedastusnõuded banaanisektoris) teatavaid keeleversioone (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. maist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika