Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

15. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus banaanien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, kyseisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöistä ja banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevista vaatimuksista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1333/2011 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö