Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

15. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 mai 2017

retrimis fond: AGRI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate