Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk

16. Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky (rozprava na aktuální téma)
CRE

Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky (2017/2690(RSP))

Vystoupil Joachim Starbatty, aby zahájil rozpravu.

Vystoupili: Carmelo Abela (úřadující předseda Rady) a Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan a Pedro Silva Pereira.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík a Marisa Matias.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí