Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

16. ECB's beføjelser og kontrol (debat om et aktuelt spørgsmål)
CRE

ECB's beføjelser og kontrol (2017/2690(RSP))

Indlæg af Joachim Starbatty for at indlede debatten.

Talere: Carmelo Abela (formand for Rådet) og Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Brian Hayes for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan og Pedro Silva Pereira.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík og Marisa Matias.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik