Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

16. Euroopan keskuspankin toimivalta ja valvonta (ajankohtainen keskustelu)
CRE

Euroopan keskuspankin toimivalta ja valvonta (2017/2690(RSP))

Joachim Starbatty käytti puheenvuoron alustaakseen keskustelun.

Puheenvuorot: Carmelo Abela (neuvoston puheenjohtaja) ja Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan ja Pedro Silva Pereira.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík ja Marisa Matias.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö