Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 17., Szerda - Strasbourg

16. Az EKB hatáskörei és ellenőrzési joga (vita időszerű kérdésekről)
CRE

Az EKB hatáskörei és ellenőrzési joga (2017/2690(RSP))

Felszólal: Joachim Starbatty bevezeti a vitát.

Felszólal: Carmelo Abela (a Tanács soros elnöke) és Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan és Pedro Silva Pereira.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík és Marisa Matias.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat