Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 17 d. - Strasbūras

16. Europos Centrinio Banko galios ir kontrolė (diskusija aktualia tema)
CRE

Europos Centrinio Banko galios ir kontrolė (2017/2690(RSP))

Kalbėjo Joachim Starbatty ir pradėjo diskusijas.

Kalbėjo: Carmelo Abela (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan ir Pedro Silva Pereira.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík ir Marisa Matias.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika