Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - Strasbūra

16. Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole (2017/2690(RSP)).

Uzstājās Joachim Starbatty, lai sāktu debates.

Uzstājās Carmelo Abela (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan un Pedro Silva Pereira.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík un Marisa Matias.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika