Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

16. Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (actualiteitendebat)
CRE

Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (2017/2690(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Joachim Starbatty om het debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Carmelo Abela (fungerend voorzitter van de Raad) en Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan en Pedro Silva Pereira.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík en Marisa Matias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid