Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

16. Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (2017/2690(RSP))

A intervenit Joachim Starbatty pentru a începe dezbaterea.

Au intervenit: Carmelo Abela (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan și Pedro Silva Pereira.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík și Marisa Matias.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate