Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. maj 2017 - Strasbourg

16. Pristojnosti in nadzor Evropske centralne banke (tematska razprava)
CRE

Pristojnosti in nadzor Evropske centralne banke (2017/2690(RSP))

Govoril je Joachim Starbatty, ki je začel razpravo.

Govorila sta Carmelo Abela (predsedujoči Svetu) in Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Brian Hayes v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan in Pedro Silva Pereira.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík in Marisa Matias.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov