Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

16. ECB:s befogenheter och kontroll (debatt om en aktuell fråga)
CRE

ECB:s befogenheter och kontroll (2017/2690(RSP))

Talare: Joachim Starbatty, som inledde debatten.

Talare: Carmelo Abela (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan och Pedro Silva Pereira.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík och Marisa Matias.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy