Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0284(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0378/2016

Внесени текстове :

A8-0378/2016

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0224

Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

17. Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Carlos Zorrinho (докладчик по становището на комисията ITRE), Marco Zullo (докладчик по становището на комисията IMCO), Sabine Verheyen (докладчик по становището на комисията CULT) и Angelika Niebler, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Victor Negrescu, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Ева Майдел, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Емил Радев, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec и Notis Marias.

Изказаха се: Andrus Ansip и Jean-Marie Cavada.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 18.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност