Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0284(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0378/2016

Indgivne tekster :

A8-0378/2016

Forhandlinger :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0224

Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

17. Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada forelagde betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Carlos Zorrinho (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Marco Zullo (ordfører for udtalelse fra IMCO), Sabine Verheyen (ordfører for udtalelse fra CULT) og Angelika Niebler for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Victor Negrescu for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, og Lampros Fountoulis, løsgænger, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle og Bogdan Brunon Wenta.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec og Notis Marias.

Talere: Andrus Ansip og Jean-Marie Cavada.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 18.5.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik