Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0284(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0378/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0378/2016

Keskustelut :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0224

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

17. Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Zorrinho (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marco Zullo (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sabine Verheyen (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Angelika Niebler PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lampros Fountoulis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Jean-Marie Cavada.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö