Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0284(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0378/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0378/2016

Viták :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0224

Jegyzőkönyv
2017. május 17., Szerda - Strasbourg

17. Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon ***I (vita)
CRE

Jelentés az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Carlos Zorrinho (az ITRE bizottság véleményének előadója), Marco Zullo (az IMCO bizottság véleményének előadója), Sabine Verheyen (a CULT bizottság véleményének előadója) és Angelika Niebler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec és Notis Marias.

Felszólal: Andrus Ansip és Jean-Marie Cavada.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat