Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0284(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0378/2016

Pateikti tekstai :

A8-0378/2016

Debatai :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0224

Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 17 d. - Strasbūras

17. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas vidaus rinkoje ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Carlos Zorrinho (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marco Zullo (IMCO komiteto nuomonės referentas), Sabine Verheyen (CULT komiteto nuomonės referentė) ir Angelika Niebler PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Victor Negrescu S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, ir Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle ir Bogdan Brunon Wenta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec ir Notis Marias.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Jean-Marie Cavada.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.7 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika