Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0284(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0378/2016

Predkladané texty :

A8-0378/2016

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0224

Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

17. Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada uviedol správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Zorrinho (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marco Zullo (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Sabine Verheyen (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Angelika Niebler v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Victor Negrescu v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip a Jean-Marie Cavada.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 18.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia