Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk

18. Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tomáš Zdechovský a Monica Macovei, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, a Georgios Epitideios – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec a Eleftherios Synadinos.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí