Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

18. Gennemførelse af forordning (EU) 2017/458 for så vidt angår styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Gennemførelse af forordning (EU) 2017/458 for så vidt angår styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Kinga Gál for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský og Monica Macovei, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, og Georgios Epitideios, løsgænger.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik