Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

18. Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský ja Monica Macovei, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Georgios Epitideios.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec ja Eleftherios Synadinos.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö