Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 17. svibnja 2017. - Strasbourg

18. Provedba Uredbe (EU) 2017/458 u pogledu jačanja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava Komisije: Provedba Uredbe (EU) 2017/458 u pogledu jačanja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Kinga Gál, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tomáš Zdechovský i Monica Macovei, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev i Marijana Petir.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec i Eleftherios Synadinos.

Govorio je Andrus Ansip.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti