Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 17., Szerda - Strasbourg

18. A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítéséről szóló (EU) 2017/458 rendelet végrehajtása (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítéséről szóló (EU) 2017/458 rendelet végrehajtása (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský és Monica Macovei, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Georgios Epitideios, független.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat