Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 17 d. - Strasbūras

18. Reglamento (ES) 2017/458 dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo įgyvendinimas (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Reglamento (ES) 2017/458 dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo įgyvendinimas (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tomáš Zdechovský ir Monica Macovei), Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, ir Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Dubravka Šuica, Caterina Chinnici (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika