Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - Strasbūra

18. Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana (2017/2691(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tomáš Zdechovský un Monica Macovei, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā un Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika