Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg

18. Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskýego i Monikę Macovei, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF i Georgios Epitideios, niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulikę, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčici, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności