Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2545(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0290/2017

Внесени текстове :

B8-0290/2017

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0228

Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

19. Автомобилният транспорт в Европейския съюз (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Автомобилният транспорт в Европейския съюз (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto и Andor Deli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Петър Курумбашев, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec и Deirdre Clune.

Изказа се Phil Hogan.

Изказаха се: Peter van Dalen и Michael Cramer, за да зададат въпрос на Phil Hogan, на който той отговори.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Karima Delli, от името на комисията TRAN, относно автомобилния транспорт в Европейския съюз (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 18.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност