Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2545(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0290/2017

Předložené texty :

B8-0290/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0228

Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk

19. Silniční doprava v Evropské unii (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Silniční doprava v Evropské unii (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Andor Deli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec a Deirdre Clune.

Vystoupil Phil Hogan.

Vystoupili: Peter van Dalen a Michael Cramer, aby položil otázku Philovi Hoganovi, který na otázku odpověděl.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Karima Delli za výbor TRAN o silniční dopravě v Evropské unii (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.12 zápisu ze dne 18.5.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí