Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2545(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0290/2017

Indgivne tekster :

B8-0290/2017

Forhandlinger :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0228

Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

19. Vejtransport i Den Europæiske Union (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Vejtransport i Den Europæiske Union (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto og Andor Deli.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec og Deirdre Clune.

Indlæg af Phil Hogan.

Talere: Peter van Dalen og Michael Cramer for at stille et spørgsmål til Phil Hogan,som besvarede det.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Karima Delli, for TRAN, om vejtransport i Den Europæiske Union (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.12 i protokollen af 18.5.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik