Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2545(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0290/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0290/2017

Keskustelut :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0228

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

19. Tieliikenne Euroopan unionissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Tieliikenne Euroopan unionissa (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ja Andor Deli.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec ja Deirdre Clune.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter van Dalen ja Michael Cramer esittivät Phil Hoganille kysymyksen, johon tämä vastasi.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Karima Delli TRAN-valiokunnan puolesta tieliikenteestä Euroopan unionissa (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö