Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2545(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0290/2017

Teksty złożone :

B8-0290/2017

Debaty :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0228

Protokół
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg

19. Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Transport drogowy w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto i Andor Deli.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec i Deirdre Clune.

Głos zabrał Phil Hogan.

Głos zabrali: Peter van Dalen i Michael Cramer, aby zadać pytanie Philowi Hoganowi, na które ten ostatni odpowiedział.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Karima Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 18.5.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności