Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2545(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0290/2017

Predkladané texty :

B8-0290/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0228

Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

19. Cestná doprava v Európskej únii (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Cestná doprava v Európskej únii (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Andor Deli.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec a Deirdre Clune.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

Vystúpili títo poslanci: Peter van Dalen a Michael Cramer s otázkou pre Phila Hogana, ktorý na ňu odpovedal.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Karima Delli, v mene výboru TRAN, o cestnej doprave v Európskej únii (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 18.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia