Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2545(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0290/2017

Ingivna texter :

B8-0290/2017

Debatter :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0228

Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

19. Vägtransporter i Europeiska unionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto och Andor Deli.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec och Deirdre Clune.

Talare: Phil Hogan.

Talare: Peter van Dalen och Michael Cramer pour poser une question à Phil Hogan à laquelle celui-ci répond.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Karima Delli, för utskottet TRAN, om vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy