Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2059(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0123/2017

Ingivna texter :

A8-0123/2017

Debatter :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0225

Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

20. Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea [2015/2059(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Joachim Schuster för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz och Bernd Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Paloma López Bermejo.

Talare: Cecilia Malmström och Adam Szejnfeld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy