Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000037/2017

Внесени текстове :

O-000037/2017 (B8-0217/2017)

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 21
CRE 17/05/2017 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

21. Акутално положение във връзка с прилагането на Пакта за устойчивост на Бангладеш (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000037/2017) зададен от Bernd Lange и Sajjad Karim, от името на комисията INTA, към Комисията: Актуално състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Fernando Ruas, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Jiří Pospíšil.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на месечната сесия през юни.

Правна информация - Политика за поверителност