Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2636(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000037/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000037/2017 (B8-0217/2017)

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 21
CRE 17/05/2017 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

21. Κατάσταση προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000037/2017) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Πορεία των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπαγκλαντές (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: période de session de juin.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου